Výroba a aplikácia vzoriek

Pre farebné tónovanie materiálov spoločnosť Meffert ČR, používame počítačom riadené miešacie automaty, vybavené sadou dvadsiatich koncentrátov, vysoko kvalitných pigmentov. Je tak možno farebné tónovať široké spektrum materiálov – vodou riediteľných i rozpúšťadlových , interiérových a fasádnych farieb, omietok , emailov a lazúr.

Vďaka systému miešania možno bezproblémovo docieliť identického farebného odtieňu , v ľubovoľnej veľkosti balenia, aj pri potrebnom domiešaní materiálu. 

 

V databáze receptúr je niekoľko desiatok firemných vzorkovníc  Meffert AG, ale i viac než stovka vzorkovníc konkurenčných spoločností. Štandardom je aj príprava individuálneho odtieňa , podľa požiadaviek zákazníka a príprava vzoriek odtieňov v konkrétnych materiáloch.