Vizualizácia fasád interiérov

Pomocou špeciálneho vizualizačného softwaru , možno na zaslaných snímkoch interiéru fasád, či iných prvkov simulovať reálnu farebnosť, prípadne aj štruktúru budúcej povrchovej úpravy. 

Možno tak dopredu zvážiť vhodnosť daného farebného riešenia, či vybrať optimálnu farebnú kombináciu s ohľadom na okolitú zástavbu, či vybavenie interiéru.