Školenia odborné – praktické

Plné využitie nadštandardnej kvality a možností dodávaných materiálov, je podmienené ich správnou aplikáciou.

Spoločnosť Meffert ČR preto ponúka a zaisťuje odborné školenia ku všetkým produktom , aj systémovým riešeniam dodávaného sortimentu. V niektorých prípadoch , u špecializovaných produktoch , je zaškolenie realizátorov aj podmienkou pred vlastnou aplikáciou.

Školenia môžu prebiehať v školiacich priestoroch v sídle firmy Meffert ČR, kde je okrem projekčnej techniky, na teoretickú časť programu, aj cvičná aplikačná stena, na praktické aplikácie, alebo môžu prebiehať aj v priestoroch zákazníkov , firiem, alebo v teréne – priamo na „lešení“.

V prípade záujmu je absolventom školení / jednotlivcom, alebo firmám/ vystavené „ Osvedčenie o preškolení“ pre danú oblasť sortimentu