Orientačné tepelno-technické výpočty

V oblasti zatepľovania / zateplenie fasád a zateplenie zo strany interiéru/ zaisťuje Meffert ČR, predbežné orientačné tepelno – technické výpočty, ktoré nie len overia správnu funkčnosť navrhovaných systémov, ale umožnia investorovi zvážiť vhodnosť daného riešenia, z pohľadu finančnej náročnosti a návratnosti. 

Výstup vykonaných simulácii slúži ako priamy poklad pre projekčné riešenie realizácií.