Návrhy technológií

Navrhnuté technológie v akejkoľvek oblasti povrchových úprav sú vždy výsledkom úzkej spolupráce nášho technického a obchodného tímu so zákazníkom – technológia povrchovej úpravy je pre zákazníka navrhovaná „ na kľúč“ tak, aby optimálne vyhovovala jeho predstavám po ekonomickej , funkčnej a designovej stránke.