Miešanie do vybraných odtieňov

Pre farebné tónovanie materiálov spoločnosť Meffert ČR používa počítačom riadené miešacie automaty, vybavené sadou dvadsiatich koncentrátov vysoko kvalitných pigmentov. Je tak možné farebne tónovať široké spektrum materiálov - vodou riediteľných i rozpúšťadlových , interiérových a fasádnych farieb, omietok , emailov a lazúr

Vďaka systému miešania možno bezproblémovo docieliť identického farebného odtieňu , v ľubovoľnej veľkosti balenia, aj pri potrebnom domiešaní materiálu. 

 

V databáze receptúr je niekoľko desiatok firemných vzorkovníc  Meffert AG, ale i viac než stovka vzorkovníc konkurenčných spoločností. Štandardom je aj príprava individuálneho odtieňa , podľa požiadaviek zákazníka a príprava vzoriek odtieňov v konkrétnych materiáloch.