Doprava tovaru, logistika

Popri kvalite materiálov a dobrého mena firmy, je dnes veľmi dôležitý servis a rýchlosť dodania materiálu na miesto určenia. Stále viac platí, že čas sú peniaze. 

Firma Meffert, v tomto smere fungovala vždy pružne. Našim cieľom je túto služby stále zdokonaľovať. Či už dopravou, vlastným vozovým parkom, alebo preverenými dopravnými spoločnosťami.