Cenové ponuky a kalkulácie

Na základe Vami dodaných informácií, Vám predložíme cenovú ponuku za požadovanú skladbu materiálov. 

Ponuka môže byť kalkulovaná na deklarovanú plochu, alebo ako orientačná cena za m2 technológie. 

Pri ponuke je dôležité dbať na správne uvedenú spotrebu, či výdatnosť materiálov, a v prípade porovnávania rôznych ponúk aj na kvalitu jednotlivých produktov.